Asuinalueet

Kymijärven ja Kärkjärven rantamaisemiin on kaavoitettu uutta korkealuokkainen pientaloalue Taivaanranta. Kuraston tilan noin 87 hehtaarin maille toteutetaan arviolta 800 asukkaalle laadukas ja luonnonläheinen pientaloalue. Asuntoja on koko kaava-alueella noin 260 kpl.

Alueen tulevaan laatutasoon panostettu jo suunnitteluvaiheessa

Alueen toteuttamisideoita on suunniteltu jo ennen virallista asemakaavoitusta arkkitehtiryhmien toimesta. Maanomistaja on teettänyt maankäyttöluonnoksia, joista on valittu kunnan kanssa yhteistyössä parhaaksi katsottu ehdotus jatkotyöskentelyyn. Kaavasuunnittelussa on jatkokehitetty alueen luonteen, ominaisuudet ja työlle asetetut tavoitteet huomioonottavaa ideasuunnitelmaa. Valitussa ratkaisussa yhdistyvät veden läheisyys, kaunis maisema, laadukas, luonnonläheinen ja ympäristöystävällinen sekä yhteisöllisyyteen kannustava turvallinen pientaloasuminen.

Useita eri toteutusmuotoja ja talotyyppejä

Alueelle tulee uudentyyppistä uusiutuvaan energiatuotantoon perustuvaa asuntorakentamista, toteutusmuotoina asunto-osakeyhtiömuotoiset ratkaisut, yhden perheen omakotitontit sekä kytketyt pientalot. Alueella on harvinaisia omarantaisia pientalotontteja sekä myös kauniita tontteja vesistönäkymin.

Alueella monta edullisuustekijää

Kaava-alue rajoittuu yli kolmen kilometrin matkalta Kymijärven ja Kärkjärven rannoille. Rannat jätetään pääosin virkistyskäyttöön uima- ja venerantoineen ja ulkoilureitteineen. Alueelta on hyvät maantieyhteydet Villähteelle sekä Lahden Ahtialaan ja moottoritielle. Maantielle pyritään saamaan jatkossa kattavat joukkoliikenneyhteydet. Koiskalantien varteen tulee kevyenliikenteenväylä jo vuonna 2016.

Rakennusten energiahuollossa on tarkoitus käyttää ympäristöystävällisiä toteuttamismuotoja, kuten hakevoimala ja aurinkoenergian hyödyntämistä. Alueelle on varattu paikat päiväkodille ja esiopetukselle sekä lähikaupalle.

Esittely ja myynti

OP Koti

LKV Mika Nyman
Aleksanterinkatu 20
15140 Lahti
mika.nyman(ät)op.fi
Puh. 0400 347 758
www.op-koti.fi


LKV Kiinteistönedustaja Ikke Nironen
igor.nironen@op.fi
Puh. 040 5544 788

House Asunnot Lahti Oy

Juha Heino
Yrittäjä, Aluejohtaja, LKV
Laiturikatu 2, 3. kerros
15140 Lahti
Mob. +358 40 576 9699
Email. juha.heino@houselahti.fi
www.facebook.com/houselahti


Lähienergiaratkaisut

Rakennusten energiahuollossa käytetään ympäristöystävällisiä toteuttamismuotoja, alueelle rakennetaan biopolttovoimala. Taivaanrannan asukkaalla on näin mahdollisuus tukea uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa lämmöntuotantoa ja näiden palveluiden kehittämistä. Asukkaille tulee myös selvä säästö aluelämpöön liittymisestä verrattuna esimerkiksi lämpöpumppuratkaisuihin. Aluelämpöön liittyminen on rakentajalle vaivaton ratkaisu, ja se takaa asukkaalle muun muassa tasaisen huonelämpötilan sekä aina sopivasti lämpimän veden.

Asuntoalueen energiaratkaisuissa on mukana One1, joka on energiamallien kokonaistoimittaja. One1 toteuttaa uusiutuvaan energiaan perustuvia energiamalleja mm. asuin- ja teollisuusalueille, suurille kiinteistöille sekä taajama että haja-asutusalueilla.

Katso kuvaus Kyynäränkankaan asuinalueen energiahuollosta.

Asuinalueet

Kannas

Kannaksen alueen jokaiselta tontilta voi ihailla järvinäkymiä. Alue jakautuu kahteen osaan: Koiskalantien pohjoispuolelle Kärkjärven rannalle muodostuu yksi

Niemi

Niemelänniemeen muodostuu kaksi asuntoaluetta: pyöreä Saunasaari ja Pisara-alue. Niemen keskellä olevan Saunasaaren omakotitaloaluetta maustavat romantiikka ja puulämmitteiset pihasaunat.

Sylialue

Sylialueen rakennukset muodostavat Koiskalantien suuntaan kaarevien selkämuurien sarjan ja ne avautuvat etelään ja lounaaseen.